2017-11-10

Kierownictwo

Dyrektor

 

mgr Andrzej Zdrojewski

 

 

Wicedyrektor

 

mgr Arkadiusz Ciechalski

 

 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

 

mgr inż. Iwona Daniel