2017-11-12

Organ prowadzący

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Informacja tel.: +48 22 623 10 00
Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51


Biuro Prasowe
Telefony kontaktowe:
Tel.: 22 623 18 38
Tel.: 22 623 22 62
Adres e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl