2017-11-12

Pracownicy

Nauczyciele

 • mgr Joanna Albrecht - język niemiecki
 • mgr Anna Andrzejewska - język angielski
 • mgr Monika Chabasińska - język polski, biblioteka
 • mgr Sandra Dankowska - fizyka
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski - przedmioty zawodowe
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Maciej Grabowski - religia
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski - przedmioty zawodowe
 • mgr Rafał Jankowski - wychowanie fizyczne
 • mgr Włodzimierz Kaczyński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Anna Kopacka - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl - przedmioty zawodowe
 • mgr Sylwia Kubiak - matematyka
 • mgr Joanna Laskowska - język angielski
 • mgr Dariusz Lemanowicz - historia, biblioteka
 • Rafał Lewandowski - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Sylwester Malczyk - religia
 • mgr Krzysztof Moraczewski - wychowanie fizyczne
 • mgr Małgorzata Muraczewska - przedmioty ekonomiczne
 • mgr inż. Andrzej Perliński - przedmioty zawodowe
 • Marek Podlewski - przedmioty zawodowe
 • Juliusz Rosiak - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Wojciech Rudziński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andrzej Rybka - przedmioty zawodowe
 • mgr Łukasz Sawicki - nauka jazdy
 • mgr Barbara Stanna - pedagog
 • mgr Aleksandra Stanuch - geografia
 • mgr Jadwiga Śpibida - chemia
 • Jerzy Śpibida - przedmioty zawodowe
 • mgr Monika Trzebińska - psycholog
 • mgr Anna Włodarska - język angielski
 • mgr inż. Elżbieta Woźniak - przedmioty zawodowe

Pracownicy administracji

 • Anna Rembiałkowska - księgowość
 • Justyna Sinczewska - sekretarz szkoły
 • Aneta Gdańska - kadry

Pracownicy obsługi szkoły

 • Janina Jóźwiak
 • Bożena Rzepecka
 • Bożena Sicińska
 • Piotr Stachniuk
 • Bartłomiej Cieszykowski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się